*** توجه: تمامي پرداخت ها از طريق شبکه ملي شتاب و سامانه شاپرک انجام ميشود. درگاه پرداخت متصل به سايت، برترين درگاه معتبر ايران زرين پال مي باشد. در صورت هرگونه مشکل يا سوال، ميتوانيد به راحتي از طريق بخش تماس با مدير اقدام فرماييد.

محمد طاهري


Contact Person Copyright 2017